Japan Venture Incorporated

top

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Product Info

DT-3300

การทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องสำหรับยานพาหนะในประเทศเช่นรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์นำเข้า

ข่าวล่าสุดของเวนเจอร์คลับ

  • 2019/04/22 Mitsubishi FUSO ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver7.46 ได้รับการปรับปรุง
  • 2019/04/22 Isuzu ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver7.95 ได้รับการปรับปรุง
  • 2019/03/28 Nissan ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver5.87 ได้รับการปรับปรุง
  • 2019/03/20 OS2 ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver5.90 ได้รับการปรับปรุง
  • 2019/01/30 Toyota ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver7.99 ได้รับการปรับปรุง