Japan Venture Incorporated

top

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Product Info

DT-3300

การทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องสำหรับยานพาหนะในประเทศเช่นรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์นำเข้า

ข่าวล่าสุดของเวนเจอร์คลับ

  • 2018/03/15 Daihatsu ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver7.30 ได้รับการปรับปรุง
  • 2018/03/02 Nissan ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver5.83 ได้รับการปรับปรุง
  • 2017/12/25 Suzuki ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver6.30 ได้รับการปรับปรุง
  • 2017/12/14 Isuzu ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver7.75 ได้รับการปรับปรุง
  • 2017/12/07 Toyota ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver7.94 ได้รับการปรับปรุง