Japan Venture Incorporated

top

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Product Info

DT-3300

การทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องสำหรับยานพาหนะในประเทศเช่นรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์นำเข้า

ข่าวล่าสุดของเวนเจอร์คลับ

  • 2019/01/15 Isuzu ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver7.93 ได้รับการปรับปรุง
  • 2019/01/15 Daihatsu ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver7.32 ได้รับการปรับปรุง
  • 2018/10/01 Hino ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver5.70 ได้รับการปรับปรุง
  • 2018/09/18 OS1 ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver6.00 ได้รับการปรับปรุง
  • 2018/09/18 Toyota ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver7.98 ได้รับการปรับปรุง