Japan Venture Incorporated

top

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Product Info

DT-3300

การทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องสำหรับยานพาหนะในประเทศเช่นรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์นำเข้า

ข่าวล่าสุดของเวนเจอร์คลับ

  • 2019/08/19 Suzuki ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver6.70 ได้รับการปรับปรุง
  • 2019/07/01 Mitsubishi ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver4.09 ได้รับการปรับปรุง
  • 2019/06/17 Mitsubishi FUSO ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver7.48 ได้รับการปรับปรุง
  • 2019/06/13 Isuzu ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver7.96 ได้รับการปรับปรุง
  • 2019/05/27 Toyota ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver8.00 ได้รับการปรับปรุง