Japan Venture Incorporated

top

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Product Info

DT-3300

การทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องสำหรับยานพาหนะในประเทศเช่นรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์นำเข้า

ข่าวล่าสุดของเวนเจอร์คลับ

  • 2020/04/20 Suzuki ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver7.11 ได้รับการปรับปรุง
  • 2020/03/13 Mitsubishi ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver4.22 ได้รับการปรับปรุง
  • 2019/12/02 Toyota ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver8.23 ได้รับการปรับปรุง
  • 2019/11/11 Hino ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver6.00 ได้รับการปรับปรุง
  • 2019/10/28 OS2 ซอฟต์แวร์วินิจฉัย Ver6.10 ได้รับการปรับปรุง